Ewolucyjna teoria gier

W najbliższym czasie z własnej woli, wspomaganej koniecznością zaliczenia seminarium z socjobiologii, zajmować się będę ewolucyjną teorią gier. Czym dokładnie zajmuje się ten dział teorii gier? W chwili obecnej ewolucyjna teoria gier znajduje zastosowanie w wielu naukach społecznych i ekonomicznych, jej źródeł należy jednak szukać w matematycznej analizie biologicznych mechanizmów ewolucji, po raz pierwszy zastosowanej w latach trzydziestych XX w. przez Ronalda Fishera w The Genetic Theory of Natural Selection (wówczas nie istniała jeszcze wprawdzie taka dziedzina jak teoria gier, jednak sposób myślenia Fishera można uznać za bardzo do niej zbliżony). Z czasem pojęcie ewolucji w tym kontekście zostało rozszerzone na ewolucję kulturową czy społeczną, a ewolucyjna teoria gier stała się jednym z bardziej interesujących mechanizmów modelowania systemów społecznych. Zasługą ewolucyjnej teorii gier jest również wniesienie elementu dynamicznego do względnie statycznej tradycyjnej teorii.
Za najistotniejsze pozycje z zakresu ewolucyjnej teorii gier uznać można Evolution and the Theory of Games Johna Maynarda Smitha oraz The Evolution of Cooperation Roberta Axelroda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *